ផលចំណេញសម្រាប់ MVNO / MNO

ពួកយើងយល់ថាវាពិបាកក្នុងការរក្សាអតិថិជន និងរិះរកវិធីថ្មីក្នុងការរកចំណូលបន្ថែមទៀត។ ពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយនឹង MVNO មួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិក និងអាស៊ី ដែលជឿជាក់លើប្រព័ន្ធអេកូរបស់យើងដែលអាច:

 • បង្កើនការទទួលបានអតិថិជន ការកាន់កាប់ និង ARPU
 • កាត់បន្ថយតម្លៃពីអ្នកលក់ទៅកាន់អ្នកប្រតិបត្តិការ
 • ពង្រឹងពិន្ទុអ្នកផ្សព្វផ្សាយសុទ្ធ Net Promoter Score (NPS​)
 • ធ្វើការការលក់មានការកើនឡើង និងជួយបង្កើនលំហូរប្រាក់ចំណូលថ្មី​

ពួកយើងសម្រេចបានតាមវិធីច្រើន:

 • ពួកយើងឲ្យរង្វាន់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជា ETN ដែលមានតម្លៃដល់ ៣ ដុល្លារជារៀងរាល់ខែ ដែលអាចឲ្យគេទិញទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិត និងនាទីតេចេញបានបន្ថែម
 • រាល់អតិថិជនដែលអ្នកបានណែនាំ អ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់ ETN ជាបន្តបន្ទាប់ ដែលការធ្វើដូច្នេះ អាចបង្កើនលំហូរប្រាក់ចំណូលថែមទៀត
 • ពួកយើងអាចរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបញ្ចូលលុយរបស់អ្នក ដែលអាចអនុញ្ញាតិឲ្យអតិថិជនធ្វើការទូទាត់ទៅកាន់អ្នកដោយផ្ទាល់សម្រាប់នាទីនាទីតេ និងទិន្នន័យអ៊ីនធឹណិត

ផលចំណេញសម្រាប់សាជីវកម្ម

បច្ចេកវិទ្យាប្លុកឈែនបានចូលរួមក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តក្នុងមុខជំនួញដែលមានស្រាប់ ស្របពេលដែលបង្កើតឱកាសសម្រាប់មុខជំនួញថ្មីឲ្យងើបឡើង។ API របស់ពួកយើងធ្វើឲ្យអ្នកលក់រាយ ទាំងលើអនឡាញនិងក្នុងហាង អាចធ្វើការរួមបញ្ចូលជាមួយនឹង Electroneum ហើយចាប់ផ្ដើមទទួល ETN ភ្លាមៗតែម្ដង។ ការណ៍នេះធ្វើឲ្យជំនួញរបស់អ្នកទទួលបានផលចំណេញជាច្រើនរួមមាន:

 • អនឡាញ: បង្ហាញដល់ប្រជាជន ១ ភាគ ៥ ក្នុងពិភពលោក ដែលចូលរួមក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលពិភពលោកជាលើកដំបូងបង្អស់
 • ក្នុងហាង: បង្កើនចំនួនមនុស្សចូលក្នុងហាង ពីទីផ្សារនៃអ្នកប្រើប្រាស់ ETN ថ្មី
 • ការចំណាយជាមធ្យមខ្ពស់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ ETN ដែលទទួលបានរហូតដល់ ៣ ដុល្លារ ពីពួកយើងជារៀងរាល់ខែ
 • ប្រាក់ចំណូលថ្មីបានពីអតិថិជនដែលអ្នកណែនាំ អ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់ ETN ជាបន្តបន្ទាប់​

ផលចំណេញសម្រាប់អ្នកលក់រាយ

ចាត់ទុកថាវាជាការផ្លាស់ប្ដូរ នៅក្នុងវិធីដែលមនុស្សទិញ លក់របស់ ប្រព័ន្ធអេកូឌីជីថលនៃការទូទាត់របស់យើង ផ្ដល់នូវវិធីទូទាត់ថ្មីមួយសម្រាប់អតិថិជនរបស់អ្នកដើម្បីទិញផលិតផលរបស់អ្នក។ មុខងាររង្វាន់ ETN របស់យើងផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនអ្នកនូវ ETN ដែលមានតម្លៃដល់ ៣ ដុល្លារជារៀងរាល់ខែ ដែលការធ្វើដូច្នោះធ្វើឲ្យពួកគេមានលុយបន្ថែមសម្រាប់ចំណាយ។ ដោយការទទួលយក ETN អ្នកកំពុង:

 • ផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនឯង ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ ដោយការទទួលយកទម្រង់ថ្មីនៃរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល
 • បង្កើនចំនួនអតិថិជនចូលមកកាន់ជំនួញរបស់អ្នក ដោយការទាក់ទាញអតិថិជនពីប្រភពនានា ដែលមានប្រើប្រាស់ ETN
 • បង្កើនភាពស្មោះត្រង់នៃអតិថិជនរបស់អ្នកដោយការទទួលយកជា ETN មុនអ្នកឯទៀត
 • បើកទូលាយជំនួញរបស់អ្នកទៅកាន់សហគមន៍សាកល ដោយការទទួលយក ETN តាមរយៈគេហទំព័ររបស់អ្នក។
 • ឈានទៅដល់អ្នកទស្សនាដែលមានសក្ដានុពល ដែលជាអ្នកកាន់កាប់ ETN រាប់លាន
 • មានឱកាសក្លាយជាភ្នាក់ងារ ETN ដែលវានឹងជួយបង្កើនលំហូរចំណូលរបស់អ្នកទៀត

ទទួលយក ETN

ផលចំណេញសម្រាប់មនុស្ស

Electroneum (ETN) គឺជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញរបស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ទាំងក្នុងហាង និងលើអនឡាញ។ ពួកគេក៏អាចរក ETN បានតាមរយៈការរៀន និងការលក់ជំនាញឌីជីថលផងដែរ។ Price Waterhouse Coopers បានព្យាករណ៍ទុកថាទីផ្សារនៃមនុស្ស ៣៥០លាននាក់ ដែលប្រើប្រាស់ទូរសព្ទ តែមិនមានប្រើធនាគារ គឺមានតម្លៃដល់ ៣ ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិក (របាយការណ៍ពី Fintech ឆ្នាំ ២០១៧)។

 • បញ្ចូលលុយទូរសព្ទរបស់អ្នក ជាមួយនឹងទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិត និងនាទីតេ
 • ការចូលប្រើ និងការទូទាត់សម្រាប់ការរៀនលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត នូវជំនាញឌីជីថលថ្មី
 • លក់ជំនាញឌីជីថលដែលទើបទទួលបានថ្មី ទៅកាន់ទីផ្សារឌីជីថលពិភពលោក
 • ទៅហាងទំនិញនៅក្បែរខាង ដើម្បីទិញនំប៉័ង និងទឹកដោះគោ
 • ជិះឡានក្រុងទៅផ្សារ
 • ទូទាត់ការចំណាយទឹក ភ្លើង
 • ទិញសំបុត្រក្រុមបាល់ទាត់ ដែលអ្នកចូលចិត្ត
 • ចំណាយសម្រាប់ទំនិញឌីជីថលអនឡាញ ដែលមិនមែនជាទំនិញដែលចាប់កាន់បាន (ឧទាហរណ៍ ប្រតិបត្តិការតូចតាចនៅក្នុងហ្គេម)

ដូចគ្នាទៅនឹងដំណើរការ Apple PayTM និង Google PayTM ដែរ កម្មវិធីទូរសព្ទ Electroneum ដើរតួជាឧបករណ៍សម្រាប់ការទូទាត់ឌីជីថលទៅកាន់ជំនួញរបស់មនុស្សដទៃទៀត។

រៀនអំពីកម្មវិធី