ការបញ្ចូលលុយទូរសព្ទអាចធ្វើបាន នៅជុំវិញពិភពលោក

Electroneum បានបញ្ជាក់ថាការបញ្ចូលលុយទូរសព្ទ ដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ពិតជាតម្រូវការរបស់ពិភពលោកមែន។ ដោយយើងបន្តក្នុងការពង្រីកខ្លួនយ៉ាងរហ័ស ក្នុងពេលឥឡូវ អ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការទិញនាទីតេ និងទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិត សឹងតែគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោក។ ចំណាយ ETN តាមរយៈកម្មវិធី Electroneum ដើម្បីទិញនាទីតេ និងទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតក្នុង ១៤០ប្រទេស ក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិក អាស៊ី អឺរ៉ុប អាមេរិកខាងជើង និងអាមេរិកខាងត្បូង។

សម្ព័ន្ធភាពដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការទូរសព្ទ Cellcard

Cellcard គឺជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចំណាស់បំផុតនៅកម្ពុជា ជាមួយនឹងអតិថិជនជាង ៣ លាននាក់ ជាមួយនឹងការគ្រប់ដណ្ដប់សឹងតែ ១០០% នៃផ្ទៃប្រទេស។ ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ និងឈ្នះពានរង្វាន់ផងនោះ Cellcard ប្ដេជ្ញាក្នុងការនាំមកនូវឱកាសថ្មីដល់អតិថិជន ដែលបច្ចេកវិទ្យាអាចធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើង ដែលជាបេសកកម្មស្របទៅនឹងបេសកកម្មរបស់ Electroneum ដែរ។

Electroneum និង Cellcard កំពុងធ្វើការក្នុងសម្ព័ន្ធភាពផ្ទាល់មួយ ដើម្បីឲ្យការបញ្ចូលលុយទូរសព្ទសម្រាប់តេ និងទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិត អាចធ្វើទៅបានតាមកម្មវិធី Electroneum។