ការបញ្ចូលលុយទូរសព្ទអាចធ្វើបាន នៅជុំវិញពិភពលោក

Electroneum បានបង្ហាញឱ្យឃើញច្បាស់ថា យើងពិតជាមានតម្រូវការជាសកល សម្រាប់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទ ដោយប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិច។ ស្របពេលដែលយើងកំពុងពង្រីកខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកប្រើប្រាស់អាចទិញកាតទូរស័ព្ទ និងទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត នៅតាមបណ្តាប្រទេសជាង 1៦០ នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិក អាស៊ី អឺរ៉ុប អាមេរិចខាងជើង និងអាមេរិកខាងត្បូង។

វិធីរាប់ពាន់បែបដើម្បីចាយវាយ ETN

សូមចូលឆែកមើលបញ្ជីចុះឈ្មោះអាជីវករ ETN ផ្លូវការរបស់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដែលមានចំនួនរហូតទៅដល់រាប់ពាន់នាក់ និងកំពុងប្រើប្រាស់ ETN។ ប្រសិនបើមានអាជីវកម្ម អ្នកអាចចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅលើ ETN Everywhere ក្នុងថ្ងៃនេះ បានដោយឥតគិតថ្លៃ! អ្នកក៏អាចចូលជាអាជីវករផ្ទៀងផ្ទាត់ ETN បានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតផងដែរ។

ចូលទស្សនា ETN Everywhere