នៅប្រទេសជាង ១៩០ លើពិភពលោក

តាមរយៈទំនាក់ទំនងជាដៃគូរបស់យើងជាមួយ LockTrip.com ឥឡូវនេះអតិថិជន Electroneum អាចចាយ ETN របស់ពួកគេជាមួយសណ្ឋាគារ ជើងហោះហើរ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច បានរាប់លានកន្លែង។

សន្សំសំចៃជាមធ្យមបានចាប់ពី ២០% ឡើងទៅ

ប្រៀបធៀបជាមួយគេហទំព័រប្រៀបធៀបដទៃទៀត LockTrip អាចជួយសន្សំសំចៃអ្នកជាមធ្យម ២០% ទៅលើគ្រប់ការកក់សេវាទាំងអស់។ សន្សំសំចៃបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតជាមួយ ETN ពីព្រោះអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយថ្លៃដំណើរការកាតនោះឡើយ។

ជម្រើសកាន់តែច្រើនទៀតសម្រាប់អតិថិជនរបស់ AnyTaskMore

តើអ្នកគឺជាអ្នកធ្វើការឯករាជ្យនៅលើ AnyTask.com មែនទេ? បើដូចច្នោះនោះ​ ហេតុអ្វីអ្នកមិនចាយ ETN សម្រាប់ការកំសាន្តនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ ឬដំណើរកំសាន្តរបស់អ្នកជាដើម។

កម្មវិធីណែនាំ ដើម្បីទទួលបានកម្រៃ

បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះហើយ ប្រើប្រាស់តំណភ្ជាប់ណែនាំរបស់អ្នកដើម្បីអញ្ជើញអ្នកដទៃ នោះអ្នកនឹងទទួលបានចំណូល ៣% សម្រាប់គ្រប់សេវាទាំងអស់ដែលពួកគេបានកក់នៅលើ LockTrip។

ចុះឈ្មោះនៅលើ LockTrip ក្នុងថ្ងៃនេះ!

ជាមួយ LockTrip.com ការស្វែងរកបន្ទប់សណ្ឋាគារ ជើងហោះហើរ ឬផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចដើម្បីជួល គឺមានភាពងាយស្រួលបំផុត។ គ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ពួកគេ ដោយប្រើប្រាស់តំណភ្ជាប់ណែនាំរបស់យើងនៅខាងក្រោមនេះគឺជាការស្រេច:

ចុះឈ្មោះក្នុងថ្ងៃនេះ