មិនចាំបាច់រង់ចាំដើម្បីបង់ប្រាក់ទៀតឡើយ

ភ្លើងត្រូវបានផ្តាច់មែនទេ? មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងបង់ភ្លើង ហើយឈរង់ចាំយូរទៀតឡើយ។ បញ្ចូលលុយទុកសម្រាប់បង់ថ្លៃភ្លើងជាមួយកម្មវិធី Electroneum ក្នុងថ្ងៃនេះដោយប្រើ ETN របស់អ្នក។

នរណាៗក៏អាចបង់បានទាំងអស់

ចង់ជួយបងប្អូន ឬមិត្តភក្តិមែនទេ? ប្រើប្រាស់ ETN របស់អ្នកដើម្បីបញ្ចូលលុយសម្រាប់ទុកបង់ថ្លៃភ្លើងពីគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោក បានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតពីទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក។

ចាប់ផ្តើមពីទ្វីបអាហ្វ្រិក

សេវាបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ETN តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ អាចប្រើប្រាស់នៅប្រទេសចំនួន ៩ ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក ដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មធំៗ ដូចជា Nawec, Senelec និង EDM ជាដើមផងដែរ។

នឹងមកដល់ក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយ

សេវាបង់ថ្លៃភ្លើង គឺជាការបោះជំហ៊ានថ្មីមួយទៀតដ៏ប្រសើរសម្រាប់ Electroneum និងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាមួយនេះ។ ជាលទ្ធផល ការប្រើប្រាស់ ETN នឹងបន្តរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ យើងគ្រោងនឹងពង្រីកសេវាបញ្ចូលលុយទុកសម្រាប់បង់ថ្លៃភ្លើងទៅកាន់តំបន់ជាច្រើនទៀត។

រកកម្រៃបន្ថែមជាមួយ AnyTask

ដោយមិនមានការគិតថ្លៃឈ្នួលពីអ្នកលក់ នរណាក៏ដោយនៅទូទាំងពិភពលោក សុទ្ធតែអាចលក់កិច្ចការឌីជីថលរបស់ពួកគេតាមអនឡាញជាមួយ AnyTask.com ដើម្បីប្តូរយក ETN ដែលនឹងបញ្ចូនផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេ។

ទទួលបានតម្លៃសមរម្យជាមួយ AnyTask

ឥឡូវនេះ អ្នកអាចប្រើ ETN ដើម្បីបញ្ចូលលុយទុកសម្រាប់បង់ថ្លៃភ្លើង ក៏ដូចជាកញ្ចប់សេវាផ្សេងៗទៀត ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ETN។