Công nghệ blockchain an toàn hơn

Trong năm 2019, chúng tôi tự hào được thông báo rằng mạng của chúng tôi đã trở thành một trong những loại tiền kỹ thuật số an toàn nhất thế giới. ETN miễn nhiễm với 51% cuộc tấn công - mối đe dọa lớn đối với phần lớn các loại tiền kỹ thuật số đang tồn tại ngày nay.

Điều này đã đạt được nhờ bản cập nhật blockchain cơ bản đã bổ sung thêm một lớp kiểm duyệt vốn không hoạt động khi mạng đang hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra vụ tấn công, lớp kiểm duyệt này sẽ xác định được vụ tấn công bắt nguồn từ đâu và chặn kẻ tấn công đã xâm nhập

Ngoài ra, người xác thực (máy khai thác tiền) không thể khai thác các khối liên tiếp được nữa, từ đó cung cấp thêm một cải tiến bảo mật

Công nghệ blockchain có trách nhiệm hơn

Electroneum là loại tiền kỹ thuật số duy nhất trên toàn thế giới có mạng lưới được điều hành bởi các tổ chức phi chính phủ (NGO). Các tổ chức phi chính phủ chạy các nút xác thực và nhận được phần thưởng khối để duy trì công nghệ blockchain. Chúng tôi gọi giao thức mới này là Bằng chứng về Trách nhiệm (PoR).

Trước khi triển khai PoR, chúng tôi đã lựa chọn một số tổ chức phi chính phủ có lý lịch đã xác thực trong việc giúp đỡ người dân ở các nước đang phát triển đang sống trong điều kiện dễ bị tổn thương. Những tổ chức phi chính phủ này hiện đang sử dụng phần thưởng khối bằng ETN để cải tiến các sáng kiến từ thiện của họ, từ đó giúp các gia đình thoát khỏi vòng nghèo đói và xây dựng một tương lai thịnh vượng hơn

Công nghệ blockchain xanh hơn

Blockchain của chúng tôi là loại tiền xanh nhất trong số các loại tiền kỹ thuật số và đồng thời đã loại bỏ Bằng chứng về Công việc. Ngay cả khi có hàng chục nghìn giao dịch mỗi ngày thì yêu cầu về điện năng cho mạng lưới của chúng tôi chỉ tương đương với một bóng đèn. Điều này rất khác biệt so với phần lớn các công nghệ blockchain đang tồn tại ngày nay, một số công nghệ trong đó đòi hỏi điện năng tương đương với điện năng của cả một quốc gia! Sự tiến bộ này đặt ra một tiêu chuẩn mới cho công nghệ blockchain trên toàn thế giới.

Người đồng phát minh ra blockchain

Sau khi triển khai Công nghệ blockchain được Kiểm duyệt, chúng tôi đã trò chuyện với Tiến sĩ Scott Stornetta, người được biết đến là người đồng phát minh ra blockchain. Công việc của ông kể từ năm 1991 thậm chí còn được đưa vào bản cáo bạch Bitcoin ban đầu. Ông ca ngợi các sáng kiến của chúng tôi cũng như việc áp dụng công nghệ blockchain có trách nhiệm của chúng tôi.

Buổi phỏng vấn này sẽ thảo luận mọi thứ từ tầm nhìn của ông về tương lai của công nghệ blockchain cho đến ý kiến của ông về dự án Electroneum, cũng như cách tiếp cận của chúng tôi trong việc giáo dục và giúp mọi người sống ở các khu vực đang phát triển học các kỹ năng mới và tìm ra những cách mới để kiếm tiền.

Đọc phần phỏng vấn

Xem cách thức hoạt động của công nghệ blockchain của chúng tôi

Có một thành viên được đánh giá cao trong cộng đồng Electroneum đã làm video dưới đây, trong đó nêu bật những lợi ích của công nghệ blockchain được kiểm duyệt của chúng tôi và cách thức hoạt động của công nghệ này. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu một số khía cạnh kỹ thuật của công nghệ blockchain của chúng tôi, hãy tiếp tục và xem video dưới đây