Tóm tắt

Trong tháng 8/tháng 9 năm 2019, chúng tôi đã hợp tác với một số dịch vụ nạp tiền điện thoại di động của bên thứ ba, trong đó cho phép hàng triệu người trên khắp Brazil nạp tiền điện thoại di động của họ với bốn mạng di động lớn nhất của Brazil gồm Claro, Vivo, TIM và Oi. Những mạng di động này cung cấp dịch vụ cho hơn 95% dân số Brazil.

Tại sao lại là Brazil?

Brazil là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới với 212 triệu dân. Mặc dù đây là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới nhưng có tới 25% dân số (khoảng 55 triệu người) không có tài khoản ngân hàng và hơn một phần tư dân số trong cả nước sống dưới mức nghèo khổ.

Ngược lại, Brazil đứng thứ năm thế giới không chỉ về việc sử dụng điện thoại thông minh mà còn về quyền sở hữu tiền kỹ thuật số. Đối với Electroneum, thực trạng này thể hiện một cơ hội lớn bởi vì chúng tôi tập trung vào việc cung cấp tài chính tài diện cho 1.7 tỷ người mà Ngân hàng Thế giới cho rằng họ không có tài khoản ngân hàng. Brazil là quốc gia thứ hai mà chúng tôi sẽ giới thiệu dịch vụ nạp tiền điện thoại di động bằng ETN.

Electroneum là một trong những loại tiền kỹ thuật số trên điện thoại di động duy nhất hiện nay tập trung vào việc cho phép mọi người mua bán cả trong cửa hàng lẫn trực tuyến bằng tiền kỹ thuật số, từ đó tránh phát sinh nhu cầu phải có tài khoản ngân hàng. Điều này sẽ cho phép mọi người nhìn xa trông rộng hơn cộng đồng địa phương của họ như một nguồn thu nhập và hướng tới nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu không ngừng phát triển.

Bước tiếp theo để áp dụng đại trà

Electroneum là một trong những loại tiền kỹ thuật số duy nhất đang được sử dụng trên toàn thế giới để nạp tiền điện thoại di động. Bằng cách mở rộng từ Nam Phi đến Brazil, chúng tôi đã chứng minh được rằng cần phải có dịch vụ này trên phạm vi toàn cầu.

Dịch vụ nạp tiền điện thoại di động bằng ETN ngày càng gia tăng ở cả hai quốc gia này và với chức năng này, Brazil đã trở thành cộng đồng phát triển nhanh nhất của chúng tôi với hàng ngàn người dùng mới đăng ký mỗi ngày.

Dịch vụ nạp tiền điện thoại di động chỉ là bước đi đầu tiên để đưa vào áp dụng đại trà. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ, doanh nghiệp và thương nhân trên toàn quốc để tăng số địa điểm mà ETN có thể được sử dụng.