KYC và AML là gì?

KYC

Biết rõ khách hàng của bạn (KYC) đề cập đến hoạt động thẩm định mà các định chế tài chính và công ty được điều tiết khác phải thực hiện để xác minh thông tin cá nhân liên quan từ khách hàng của họ nhằm phục vụ cho mục đích thực hiện kinh doanh với họ.

AML

Luật chống rửa tiền (AML) đề cập đến một loạt thủ tục, luật và quy định được xây dựng nhằm ngăn chặn hành vi tạo ra thu nhập thông qua các hành vi phạm pháp.

Tại sao việc tuân thủ lại quan trọng?

Khi thế giới bắt đầu chấp nhận tiền kỹ thuật số, rõ ràng là việc áp dụng đại trà chỉ khả thi nếu các chính phủ và tập đoàn chấp nhận sử dụng tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, để điều này xảy ra, tiền kỹ thuật số phải đảm bảo rằng quy định được tuân thủ.

Đó chính là lý do tại sao trong năm 2018, Electroneum (ETN) đã trở thành loại tiền kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới tuân thủ KYC và AML theo đúng Chỉ thị Chống rửa tiền thứ 5 của Liên minh Châu Âu. Đổi lại, điều này sẽ cho phép chúng tôi làm việc với các chính phủ và tập đoàn, những người đang giúp chúng tôi giới thiệu Electroneum với cộng đồng toàn cầu.

Chúng tôi đã tuân thủ KYC và AML bằng cách đưa ra một quy trình xác thực mà tất cả người dùng phải tuân theo, trong đó cung cấp cho các chính phủ và doanh nghiệp trên thế giới một loại tiền kỹ thuật số mà họ có thể tin tưởng được.

Quy trình xác thực diễn ra như thế nào?

Sau khi tải ứng dụng Electroneum về, những người dùng mới sẽ được yêu cầu phải hoàn tất một hoặc nhiều lớp trong số ba lớp xác thực chúng tôi:

Cho phép người dùng gửi/nhận lên đến 150€ ETN trong thời gian 3 tháng

Cho phép người dùng gửi/nhận lên đến 10,000€ ETN trong thời gian 3 tháng

Cho phép người dùng gửi/nhận hơn 10,000€ ETN trong thời gian 3 tháng

Bắt đầu trong 60 giây

Dễ dàng bắt đầu với Electroneum. Bạn chỉ cần tải ứng dụng về rồi sau đó đăng ký và hoàn tất quy trình xác thực.

Bạn sẽ mất chưa đến 60 giây để đăng ký, vậy bạn còn chờ gì nữa?

Mua ứng dụng trên Google Play Tải trên Cửa hàng Ứng dụng