ETN đang dần được chấp nhận rộng rãi

Ngày càng có nhiều doanh nhân và doanh nghiệp tại địa phương nhận ra được lợi ích của việc chấp nhận.

Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến thấy công ty tắc-xi, thợ cắt tóc cũng như nhiều cửa hàng và doanh nghiệp nhỏ bắt đầu chấp nhận ETN.

Xin hãy nhớ rằng ETN có thể là phương thức thanh toán kỹ thuật số đầu tiên mà người dùng của chúng tôi đã từng có và chắc chắn là cách đầu tiên để kiếm thêm thu nhập trong một thế giới phát triển. AnyTask giải tỏa các khoản thu nhập và cơ hội cho bất kỳ doanh nghiệp địa phương tìm hiểu một cách mới để gia tăng doanh thu của họ. Các doanh nghiệp lớn hơn có thể mở tài khoản ngoại hối và đổi tiền sang tiền pháp định hoặc bán lại thời gian kết nối với mạng di động và dữ liệu di động đã mua bằng ETN.