ETN đang dần được chấp nhận rộng rãi

Ngày càng có nhiều doanh nhân và doanh nghiệp địa phương nhận ra lợi ích của việc chấp nhận ETN.

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các doanh nghiệp địa phương và trực tuyến hiện đang chấp nhận ETN tại ETNEverywhere.com.

Truy cập vào ETN Everywhere