Sắp tới – Thanh toán tiền điện và nhiều thứ khác nữa bằng ETN

Chúng tôi đang mở rộng thị trường ETN và sẽ sớm cung cấp khả năng thanh toán tiền điện bằng ETN qua ứng dụng Electroneum tại Nigeria.

Khả năng thanh toán nhiều loại chi phí hằng tháng đắt đỏ hơn chẳng hạn như hóa đơn dịch vụ tiện ích làm cho quá trình kiếm ETN qua AnyTask thậm chí trở nên hấp dẫn hơn đối với những người chưa có tài khoản ngân hàng.

Chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển thị trường này xuyên suốt năm 2020.