0000

Merchants Listed

000

Different Countries

00

Business Categories

โอกาสใหม่เส้นทางดิจิทัล

เนื่องด้วยสังคมรอบโลกเริ่มมีการใช้เงินสดลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ และการทำธุรกรรมต่าง ๆ ก็เป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เราเห็นชัดเจนแล้วว่าคริปโตเคอร์เรนซีจะเป็นเทคโนโลยีถัดไปที่ผู้คนใช้กัน

ในการที่จะส่งเสริมให้ผู้ค้าในประเทศที่กำลังพัฒนาได้เห็นประโยชน์ของการลงทะเบียนเพื่อรับการชำระเงินเปฯ ETN นั้น อีกไม่นานเราจะเปิดโครงการ ETN Everywhere ซึ่งโครงการนี้เป็นการรวมเครือข่ายและผู้ค้าเข้ามาสนับสนุนกันเอง เป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ จัดจ้างผู้ค้าใหม่ ๆ และได้รับรางวัลสำหรับการยอมรับและให้การส่งเสริม ETN ในชุมชนของพวกเขา

Visit ETN Everywhere

พึงอยู่ในบริษัทที่ดี

ETN Everywhere เป็นเครือข่ายระดับโลกที่ช่วยให้ผู้ค้าขายในท้องถิ่นต่าง ๆ และธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ให้การยอมรับ ETN ในการชำระเงินสามารถเพิ่มรายการสินค้าของพวกเขาลงไปในแผนที่ผู้ค้าได้ ซึ่งทำให้ลูกค้าที่อยู่ในละแวกชุมชนธุรกิจนั้น ๆ และทั่วโลกได้เห็นธุรกิจและทำการใช้จ่าย ETN กับพวกเขา ลูกค้าสามารถหา ETN ได้ในหลากหลายวิธี และ ETN Everywhere จะช่วยให้ผู้ขายดึงดูดลูกค้าใหม่ และเพิ่มพูนรายได้ของพวกเขาด้วย

ค้นหาแผนที่

รับเครื่องมือเพื่อความสำเร็จ

นอกจากผู้ขายจะได้รับประโยชน์จากการลงรายการสินค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ ETN Everywhere แล้ว พวกเขาจะยังได้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ด้วย เช่น โปสเตอร์ร้านที่พร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน ปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซสำหรับธุรกิจออนไลน์ และเท็มเพลตโซเชียลมีเดียเพื่อทำการตลาดธุรกิจของพวกเขา โปรแกรมนี้จะคอยให้การสนับสนุนผู้ค้าในอนาคตด้วยหนทางใหม่ในการเชื่อมต่อพวกเขาเข้ากับผู้ค้าคนอื่น ๆ เรียนรู้ทักษะทางธุรกิจ และรับ rewards เพิ่มมากขึ้น

ใส่ธุรกิจของคุณ

ระบบนิเวศน์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังการเติบโต

ขณะที่ Electroneum ยังคงขยายวงกว้างเข้าไปในเศรฐกิจดิจิทัลของโลก จะมีผู้ใช้ ETN เพิ่มมากขึ้น ระบบนิเวศน์ของโลกที่แท้จริงนี้จะทำให้ผู้คนที่ต้องการ ETN มากที่สุดหันมาใช้ ETN เพื่อซื้อของใช้ประจำวันต่าง ๆ ในทุกวัน

ดูเพิ่มเติม