ทัศนวิสัยของเราที่มีต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ขณะที่โลกกำลังเริ่มนำคริปโตเคอร์เรนซีมาใช้ เป็นที่กระจ่างแล้วว่าการใช้คริปโตเคอร์เรนซีในวงกว้างนั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ เข้ามาใช้งานคริปโตเคอร์เรนซี เราได้ดำเนินมาตรการเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราจะกระทำการต่าง ๆ อย่างเปิดเผยและโปร่งใส

หนึ่งก้าวใหญ่

ในปี ค.ศ. 2018 Electroneum เป็นคริปโตเคอร์เรนซีแรกของโลกที่สมัครใจนำมาตรการ KYC และ AML มาใช้ตามคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินฉบับที่ 5

ให้ผู้ใช้สามารถส่ง/รับ ETN ได้โดยมีมูลค่ามากถึง 150€ ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน

ให้ผู้ใช้สามารถส่ง/รับ ETN ได้โดยมีมูลค่ามากถึง 10,000€ ภายในระยะเวลา 3 เดือน

ให้ผู้ใช้สามารถส่ง/รับ ETN ได้โดยมีมูลค่ามากถึง 10,000€ ภายในระยะเวลา 3 เดือน