ทัศนวิสัยของเราที่มีต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ขณะที่โลกกำลังริเริ่มนำคริปโตเคอร์เรนซีมาใช้ ชัดเจนว่าการใช้คริปโตเคอร์เรนซีจำนวนมหาศาลนั้นจะเป็นไปได้หากรัฐบาลและบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ให้การยอมรับคริปโตเคอร์เรนซีเท่านั้น เราได้ใช้มาตรการเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเรามีความโปร่งใสและเปิดเผย เราเป็นคริปโตเคอร์เรนซีแรกที่ใช้นโยบาย KYC และ AML

หนึ่งก้าวใหญ่

ในปี 2018 Electroneum กลายมาเป็นคริปโตเคอร์เรนซีเจ้าแรกที่เป็นไปตามมาตรการ KYC และ AML ซึ่งเป็นคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินฉบับที่ 5 ของยุโรป (5th EU Anti-Money) ส่งผลให้เราสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ ผู้ซึ่งจะมาช่วยแนะนำ Electroneum ให้เป็นที่รู้จักในชุมชนสากล

ให้ผู้ใช้สามารถส่ง/รับ ETN ได้โดยมีมูลค่ามากถึง 150€ ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน

ให้ผู้ใช้สามารถส่ง/รับ ETN ได้โดยมีมูลค่ามากถึง 10,000€ ภายในระยะเวลา 3 เดือน

ให้ผู้ใช้สามารถส่ง/รับ ETN ได้โดยมีมูลค่ามากถึง 10,000€ ภายในระยะเวลา 3 เดือน