ทัศนวิสัยของเราที่มีต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ขณะที่โลกกำลังเริ่มนำคริปโตเคอร์เรนซีมาใช้ เป็นที่กระจ่างแล้วว่าการใช้คริปโตเคอร์เรนซีในวงกว้างนั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ เข้ามาใช้งานคริปโตเคอร์เรนซี เราได้ดำเนินมาตรการเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราจะกระทำการต่าง ๆ อย่างเปิดเผยและโปร่งใส

หนึ่งก้าวใหญ่

ในปี ค.ศ. 2018 Electroneum เป็นคริปโตเคอร์เรนซีแรกของโลกที่สมัครใจนำมาตรการ KYC และ AML มาใช้ตามคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินฉบับที่ 5

Electroneum Ltd is very pleased to confirm that its group and associated companies that the Financial Conduct Authority (FCA) required to apply for registration with them; Space Agency Marketing Ltd and Knightsbridge AnyTask Services Ltd have each been granted interim registration under the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 as a cryptoasset business until 9 July 2021, pending the determination of our applications by the FCA. https://register.fca.org.uk/servlet/servlet.FileDownload?file=0154G0000062BtF

Space Agency Marketing provides custodian wallet services for our Electroneum ETN users and Knightsbridge AnyTask Services helps Sellers using the AnyTask platform, get paid in ETN. The FCA determined that Electroneum Ltd, which is responsible for the blockchain that underpins ETN, did not require registration with them.

Please note that the cryptoasset services provided by the Electroneum Group are outside the scope of the jurisdiction and protection of the Financial Ombudsman Service and the Financial Services Compensation Scheme.

ให้ผู้ใช้สามารถส่ง/รับ ETN ได้โดยมีมูลค่ามากถึง A€ ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน

ให้ผู้ใช้สามารถส่ง/รับ ETN ได้โดยมีมูลค่ามากถึง B€ ภายในระยะเวลา 3 เดือน

ให้ผู้ใช้สามารถส่ง/รับ ETN ได้โดยมีมูลค่ามากถึง C€ ภายในระยะเวลา 3 เดือน