AML ‘Anti-Money Laundering’, Karaparanın aklanması ile Mücadele anlamına gelmektedir.

FCA'ya göre ''kara para aklama'' şu şekilde tanımlanmıştır:

“Suç gelirlerinin, kalıcı olarak elde tutulabilmeleri veya daha fazla suçu finanse etmek için kullanılabilmeleri için meşru bir kaynağa sahipmiş gibi görünen varlıklara dönüştürülme sürecidir”.

CTF,‘Counter-Terrorist Financing’, yani 'terörizmin finansmanınıyla mücadele' tespit etmek, caydırmak ve engellemek içindir.

Başarılı bir AML/CTF uyum programı uygulamanın ilk adımı KYC kullanmaktır.

KYC ‘Know Your Customer’, yani 'Müşteriyi Tanıma' demektir. (bazen Müşteri Durum Tespiti(Customer Due Diligence) veya CDD olarak da adlandırılır).

Bu, bir kişiden kimliğini doğrulayabilmek için bilgi almanın zorunlu olduğu işlemdir. Amaç, kişinin söylediği kişi olduğunu teyit etmek ve o kişiyle ilişki kurmanın içerdiği riskleri değerlendirebilmektir.

AML/CTF ve KYC süreçleri en başından beri sistemlerimizde yer almıştır ve öncelikli amacımız her zaman yasalar dahilinde faaliyet gösterdiğimizden ve kullanıcı topluluğumuzun meşru çıkarlarını koruduğumuzdan emin olmaktır.

FCA, ETN'yi destekleyen blok zincirinden sorumlu olan Electroneum Ltd'nin kendilerine kayıt olmasının gerekmediğini belirledi. Ancak, ilişkili şirketlerinden ikisi; Electroneum ETN kullanıcılarımız için saklama cüzdanı hizmetleri sunan Space Agency Marketing Ltd ve AnyTask platformunu kullanan Satıcıların ETN ile ödeme almasını sağlayan Knightsbridge AnyTask Services Ltd. için kayıt gereklidir

Electroneum Group tarafından sağlanan kripto varlık hizmetlerinin, Financial Ombudsman Service and the Financial Services Compensation Scheme yargı yetkisi ve koruma kapsamı dışında olduğunu lütfen unutmayın.

All ETN-Network members operate lawfully in each of their respective jurisdictions.