Tầm nhìn của chúng tôi về sự tuân thủ

Khi thế giới bắt đầu chấp nhận tiền kỹ thuật số, điều rõ ràng là việc chấp nhận hàng loạt chỉ xảy ra nếu chính quyền và các nghiệp đoàn chấp nhận sử dụng tiền kỹ thuật số. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo rằng chúng tôi vẫn cởi mở và minh bạch và trở thành đơn vị đầu tiên tuân thủ các quy định KYC và AML.

Một bước quan trọng

Trong năm 2018, Electroneum đã trở thành đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới chấp nhận các biện pháp KYC và AML phù hợp với Chỉ thị Chống rửa tiền Thứ 5 của Liên minh Châu Âu. Đổi lại, điều này sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi làm việc với chính quyền và nghiệp đoàn, những đơn vị đang giúp chúng tôi đưa Electroneum đến với cộng đồng toàn cầu.

Cho phép người dùng gửi/nhận lên đến 150€ ETN trong thời gian 3 tháng

Cho phép người dùng gửi/nhận lên đến 10,000€ ETN trong thời gian 3 tháng

Cho phép người dùng gửi/nhận hơn 10,000€ ETN trong thời gian 3 tháng