Tầm nhìn của chúng tôi về sự tuân thủ

Khi thế giới bắt đầu chấp nhận tiền kỹ thuật số, rõ ràng là chỉ có thể chấp nhận hàng loạt nếu các chính phủ và tập đoàn chấp nhận sử dụng tiền kỹ thuật số. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng chúng tôi luôn công khai và minh bạch.

Một bước quan trọng

Vào năm 2018, Electroneum - đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới đã chủ động giới thiệu các biện pháp KYC và AML trước khi thông qua Chỉ thị Chống rửa tiền Lần thứ 5 của Liên minh Châu Âu.

Cho phép người dùng gửi/nhận lên đến 150€ ETN trong thời gian 3 tháng

Cho phép người dùng gửi/nhận lên đến 10,000€ ETN trong thời gian 3 tháng

Cho phép người dùng gửi/nhận hơn 10,000€ ETN trong thời gian 3 tháng