Tầm nhìn của chúng tôi về sự tuân thủ

Khi thế giới bắt đầu chấp nhận tiền kỹ thuật số, rõ ràng là chỉ có thể chấp nhận hàng loạt nếu các chính phủ và tập đoàn chấp nhận sử dụng tiền kỹ thuật số. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng chúng tôi luôn công khai và minh bạch.

Một bước quan trọng

Vào năm 2018, Electroneum - đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới đã chủ động giới thiệu các biện pháp KYC và AML trước khi thông qua Chỉ thị Chống rửa tiền Lần thứ 5 của Liên minh Châu Âu.

Electroneum Ltd is very pleased to confirm that its group and associated companies that the Financial Conduct Authority (FCA) required to apply for registration with them; Space Agency Marketing Ltd and Knightsbridge AnyTask Services Ltd have each been granted interim registration under the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 as a cryptoasset business until 9 July 2021, pending the determination of our applications by the FCA. https://register.fca.org.uk/servlet/servlet.FileDownload?file=0154G0000062BtF

Space Agency Marketing provides custodian wallet services for our Electroneum ETN users and Knightsbridge AnyTask Services helps Sellers using the AnyTask platform, get paid in ETN. The FCA determined that Electroneum Ltd, which is responsible for the blockchain that underpins ETN, did not require registration with them.

Please note that the cryptoasset services provided by the Electroneum Group are outside the scope of the jurisdiction and protection of the Financial Ombudsman Service and the Financial Services Compensation Scheme.

Cho phép người dùng gửi/nhận lên đến A€ ETN trong thời gian 3 tháng

Cho phép người dùng gửi/nhận lên đến B€ ETN trong thời gian 3 tháng

Cho phép người dùng gửi/nhận hơn C€ ETN trong thời gian 3 tháng