AML là từ viết tắt của Chống rửa tiền.

FCA giải thích rửa tiền là:

quy trình mà trong đó khoản tiền thu được từ hành vi phạm tội sẽ được chuyển đổi thành tài sản có nguồn gốc hợp pháp để chúng có thể được giữ lại lâu dài hoặc tái sử dụng để tài trợ cho hoạt động phạm tội tiếp theo.

CTF có nghĩa là Chống Tài trợ Khủng bố - nhằm phát hiện, ngăn chặn và làm gián đoạn hoạt động tài trợ khủng bố.

Bước đầu tiên trong quá trình thực hiện chương trình tuân thủ AML/CTF thành công là sử dụng KYC.

KYC là từ viết tắt của Thấu hiểu Khách hàng (đôi khi còn được gọi là Đánh giá Khách hàng hay CDD).

Đây là quy trình thu thập thông tin từ một cá nhân để xác minh danh tính của họ theo quy định. Mục đích là để đảm bảo danh tính của cá nhân đó và đánh giá các rủi ro liên quan khi tương tác với họ.

Các quy trình AML/CTF và KYC đã được tích hợp vào hệ thống của chúng tôi ngay từ đầu và mục tiêu quan trọng của chúng tôi là đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi luôn hoạt động theo luật định và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cộng đồng người dùng.

FCA đã xác định rằng Electroneum Ltd, chịu trách nhiệm về blockchain, củng cố ETN, không bắt buộc phải đăng ký với họ. Tuy nhiên, hai trong số các công ty liên kết của Electroneum Ltd đã làm như vậy; Space Agency Marketing Ltd, cung cấp dịch vụ ví lưu ký cho người dùng Electroneum ETN của chúng tôi, và Knightsbridge AnyTask Services Ltd, giúp những Người bán đang sử dụng nền tảng AnyTask được thanh toán bằng ETN.

Xin lưu ý rằng dịch vụ tài sản mã hóa được cung cấp bởi Electroneum Group nằm ngoài phạm vi thẩm quyền và sự bảo vệ của Dịch vụ Thanh tra Tài chính và Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính.

All ETN-Network members operate lawfully in each of their respective jurisdictions.