Chấp nhận ETN qua điện thoại thông minh

Chấp nhận ETN qua điện thoại thông minh cũng đơn giản như khi hiển thị mã QR của ví của bạn cho người mua và cho phép họ quét mã này bằng điện thoại thông minh. Ngay sau khi thanh toán tức thời được thực hiện thì sẽ một thông báo xuất hiện trên điện thoại thông minh của người nhận, trong đó xác nhận rằng giao dịch đã được thực hiện.

Mua ứng dụng

Chấp nhận ETN qua trang web và ePOS

Dễ dàng chấp nhận Electroneum (ETN) qua trang web của bạn hoặc hệ thống ePOS. Cộng đồng nhà phát triển của chúng tôi đã tạo ra một loạt trình cắm thương mại điện tử cho:

  • WordPress
  • Magento
  • WooCommerce
  • Joomla
  • PrestaShop
  • VirtueMart

ETN Everywhere có nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho doanh nghiệp chấp nhận ETN từ tiện ích mở rộng cho đến trình tạo bài đăng trên mạng xã hội. Hãy xem các tiện ích mở rộng mới nhất ngay bây giờ để bắt đầu chấp nhận ETN trực tuyến.

Tìm hiểu thêm

Nhận được danh sách doanh nghiệp chính thức của bạn trên ETN Everywhere

Gia nhập mạng lưới doanh nghiệp toàn cầu chấp nhận ETN và bổ sung thông tin của bạn để nhận được danh sách doanh nghiệp chính thức và tính năng trên Bản Đồ Doanh Nghiệp ETN Everywhere, thu hút khách hàng mới tại địa phương cũng như trên khắp thế giới.

Thêm danh sách