Chấp nhận ETN qua điện thoại thông minh

Chấp nhận ETN qua điện thoại thông minh cũng đơn giản như khi hiển thị mã QR của ví của bạn cho người mua và cho phép họ quét mã này bằng điện thoại thông minh. Ngay sau khi thanh toán tức thời được thực hiện thì sẽ một thông báo xuất hiện trên điện thoại thông minh của người nhận, trong đó xác nhận rằng giao dịch đã được thực hiện.

Mua ứng dụng

Chấp nhận ETN qua trang web và ePOS

Dễ dàng chấp nhận Electroneum (ETN) qua trang web của bạn hoặc hệ thống ePOS. Cộng đồng nhà phát triển của chúng tôi đã tạo ra một loạt trình cắm thương mại điện tử cho:

  • WordPress
  • Magento
  • WooCommerce
  • Joomla
  • PrestaShop
  • VirtueMart

Truy cập vào Diễn đàn Cộng đồng của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về các trình cắm hiện có và những hệ thống khác có thể tích hợp với Electroneum qua API của chúng tôi như thế nào.

Tìm hiểu thêm