ទទួលយក ETN តាមរយៈទូរសព្ទដៃ

ទទួលយក ETN តាមរយៈទូរសព្ទដៃគឺមានភាពសាមញ្ញមែនទែន ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញ QR កូដកាបូបលុយរបស់អ្នក ទៅកាន់អ្នកទិញ ហើយឲ្យគេស្កេនវាជាមួយនឹងទូរសព្ទដៃរបស់ពួកគេ។ ការទូទាត់ភ្លាមៗនឹងត្រូវបានធ្វើឡើង ការជូនព័ត៌មាននឹងលេចឡើងនៅលើទូរសព្ទដៃអ្នកទទួល ដោយបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការពិតជាបានធ្វើឡើងមែន។

ទាញយកកម្មវិធី

ទទួលយក ETN តាមរយៈគេហទំព័រ និង ePOS

វាពិតជាងាយស្រួលបំផុត ក្នុងការទទួលយក Electroneum (ETN) តាមរយៈគេហទំព័ររបស់អ្នក ឬក៏ប្រព័ន្ធ ePOS។ សហគមន៍នៃអ្នកអភិវឌ្ឍរបស់ពួកយើងបានបង្កើតផ្លាក់អ៊ីនជាច្រើន សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក:

  • WordPress
  • Magento
  • WooCommerce
  • Joomla
  • PrestaShop
  • VirtueMart

ចូលមើលវេទិកាពិភាក្សានៃសហគមន៍របស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផ្លាក់អ៊ីនដែលមានស្រាប់ និងវិធីដែលប្រព័ន្ធដទៃទៀតដែលអាចរួមបញ្ចូលជាមួយនឹង Electroneum តាមរយៈ API របស់យើង។

យល់ដឹងបន្ថែមទៀត