ទទួលយក ETN តាមរយៈទូរសព្ទដៃ

ទទួលយក ETN តាមរយៈទូរសព្ទដៃគឺមានភាពសាមញ្ញមែនទែន ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញ QR កូដកាបូបលុយរបស់អ្នក ទៅកាន់អ្នកទិញ ហើយឲ្យគេស្កេនវាជាមួយនឹងទូរសព្ទដៃរបស់ពួកគេ។ ការទូទាត់ភ្លាមៗនឹងត្រូវបានធ្វើឡើង ការជូនព័ត៌មាននឹងលេចឡើងនៅលើទូរសព្ទដៃអ្នកទទួល ដោយបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការពិតជាបានធ្វើឡើងមែន។

ទាញយកកម្មវិធី

ទទួលយក ETN តាមរយៈគេហទំព័រ និង ePOS

វាពិតជាងាយស្រួលបំផុត ក្នុងការទទួលយក Electroneum (ETN) តាមរយៈគេហទំព័ររបស់អ្នក ឬក៏ប្រព័ន្ធ ePOS។ សហគមន៍នៃអ្នកអភិវឌ្ឍរបស់ពួកយើងបានបង្កើតផ្លាក់អ៊ីនជាច្រើន សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក:

  • WordPress
  • Magento
  • WooCommerce
  • Joomla
  • PrestaShop
  • VirtueMart

ETN Everywhere មានធនធានដ៏សម្បូរបែបដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់អាជីវកម្មដែលចូលរួមប្រើប្រាស់ ETN ក្នុងនោះមានដូចជាកម្មវិធីជំនួយ និងកម្មវិធីជួយផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមជាដើម។ ចូលទស្សនាកម្មវិធីជំនួយជំនាន់ចុងក្រោយ ដើម្បីចូលរួមប្រើប្រាស់ ETN តាមអនឡាញក្នុងពេលឥឡូវនេះ។

យល់ដឹងបន្ថែមទៀត

ចាប់ផ្តើមបញ្ចូលឈ្មោះអាជីវកម្មផ្លូវការរបស់អ្នកនៅលើ ETN Everywhere

ចូលរួមប្រើប្រាស់ ETN ជាមួយបណ្តាញអ្នកលក់នៅទូទាំងពិភពលោក ផ្តល់នូវព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជូលអាជីវកម្មជាផ្លូវការនិងទទួលបានមុខងារសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើ ETN Everywhere Merchant Map និងដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនថ្មីៗនៅក្នុងស្រុក និងទូទាំងពិភពលោក។

ចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជី