ස්මාර්ට් දුරකතනය හරහා ETN පිළිගන්න

ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් හරහා ETN පිළිගැනීම යනු ඔබගේ පසුම්බියේ QR කේතය ඔබගේ ගැණුම්කරුට පෙන්වා ඔහුගේ/ඇයගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනය මගින් ස්කෑන් කිරීමට ඉඩ ලබා දීම හා සමාන සරල දෙයකි. ගෙවීම සිදු කළ ක්ෂණයකින්ම, ගනුදෙනුව සිදු වූ බවට තහවුරු කෙරෙමින්, ලබන්නාගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයට දැනුම් දීමක් ලැබෙයි.

ඇප් එක ලබා ගන්න

වෙබ් අඩවිය සහ ePOS හරහා ETN පිළිගන්න

ඔබගේ වෙබ් අඩවිය හරහා හෝ ePOS පද්ධතිය හරහා ඉලෙක්ට්‍රෝනියම් (ETN) පිළිගැනීම ඉතා පහසුය. අපගේ සංවර්ධක ප්‍රජාව විසින් මේ වන විටත් පහත දෑ සඳහා ඊ-ආර්ථික ප්ලග්-ඉන් සාදා ඇත:

  • WordPress
  • Magento
  • WooCommerce
  • Joomla
  • PrestaShop
  • VirtueMart

දැනටමත් පවතින ප්ලග්-ඉන් සහ අපගේ API හරහා අනෙක් පද්ධති ඉලෙක්ට්‍රෝනියම් සමග අනුකලනය විය හැක්කේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව වැඩි දුර තොරතුරු සඳහා අපගේ ප්‍රජා ෆෝරමය වෙත පැමිණෙන්න.

තවත් සොයා ගන්න

Get your official business listing on ETN Everywhere

Join a global network of merchants that accept ETN, add your details to get an official business listing and feature on the ETN Everywhere Merchant Map, and attract new customers locally and from across the world.

Add a listing