සාධාරණ නොබැඳි ව්‍යවසායක වේදිකාවක්.

ඩිජිටල් ආර්ථිකය (ඩිජිටල් සේවා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විකිණීම)මේ වන විට ඩොලර් ට්‍රිලියන ගණනක වටිනාකමකින් යුක්ත කර්මාන්තයක් බවට පත්ව තිබේ. මෙම වෙළඳපොළ වෙත ඇතුල් වීම සඳහා පුද්ගලයින් හට ඉඩ ලබා දෙන අන්තර්ජාල වේදිකා සිය ගණනක් තිබුණත්, එක් අන්තර්ජාල වේදිකාවක් හැර අනෙක් කිසිවක් බැංකු ගිණුම් රහිත පුද්ගලයින් හට එම පහසුකම් සපයනු නොලබයි.

AnyTask.com යනු ලොව වෙසෙන බැංකු පහසුකම් රහිත පුද්ගලයින් හට ගෝලීය ඩිජිටල් ආර්ථිකය හඳුන්වා දෙන ප්‍රථම නොබැඳි ව්‍යවසායක වේදිකාවයි. The sellers of AnyTask හි විකුණුම්කරුවන් හට බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නොවන අතර එහි දී විකුණුම්කරුවන්ගෙන් ගාස්තු අය කිරීමක් ද සිදු නොකෙරේ. ප්‍රථම වතාවට, දියුණු වෙමින් පවතින ප්‍රදේශ වල ජීවත් වන්නන් හට මේ සමග එකතු වී මුදල් උපයා ගැනීමේ මාර්ගයක් ඇති වී තිබේ.

එනිටාස්ක්

බැංකු ගිණුමක් රහිතව, කෙසේ ද?

එනිටාස්ක් වේදිකාව මගින් ලොව සිටින හැකියාවන් සහිත සියළුම පුද්ගලයින්ට ඔවුන්ගේ ඩිජිටල් හැකියාවන් තෙවන පාර්ශවීය ප්‍රවේශන සපයන්නෙකු වන ඉලෙක්ට්‍රෝනියම් (ETN) හරහා විකිණීමට අවස්ථාව සලසා ඇත. පාරිභෝගිකයෙක් ඔවුන්ගේ කාර්යයන් ක්‍රෙඩිට්/ඩෙබිට් කාඩ්පත් භාවිතයෙන් දේශීය මුදල් ඒකක වලින් මිල දී ගනු ලබන අතර විකුණුම්කරුවන් ඔවුන්ගේ ගෙවීම් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ලෙස ලබයි (ETN).

ගෝලීයව සිය කාර්යයන් විකුණන්න

ලොව වටා සිටින ගැණුම්කරුවන් වෙනුවෙන් ඩිජිටල් කාර්යයන් සිදු කර විකුණුම්කරුවන් ETN උපයන අතර, බ්ලොක්චේන් සහ සිය ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන මගින් ප්‍රවේශන ලබති. ETN ලොව පුරා රටවල් 141කට වඩා ප්‍රමාණයක දී දුරකතන කතා කාල සහ ඩේටා ලබා ගැනීමට, බිල්පත් ගෙවීමට මෙන්ම බොහෝ රටවල දී දේශීය මුදල් බවට හුවමාරු කරගැනීමට ද භාවිතා කළ හැක.

විකුණුම්කරුවකු වන්න

කාර්යයන් වගකීම් සහිතව මිල දී ගන්න

ගැණුම්කරුවන් හට ලොව දිළිඳුම පුද්ගලයින් වෙනුවෙන්, ඔවුන්ට රිසි වේලාවන් හි දී නම්‍යශීලී ලෙස කාර්යය සිදු කර නව ආදායම් මාර්ගයක් සලසා දෙන අතරේ දී, විවිධ ඩිජිටල් කාර්යයන් සිය ගණනක් සඳහා වියදම් අඩුවෙන් නමුත් මනා හැකියාවන්ගෙන් වාසි ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ තිබේ.

කාර්යයක් මිල දී ගන්න