តើអ្វីជាកាទូទាត់ភ្លាមៗ?

ទម្រង់នៃការចំណាយ ដែលមានស្រាប់ដូចជាការប្រើសាច់ប្រាក់ កាត និងការទូទាត់មិនប៉ះផ្ទាល់ គឺដំណើរការតែនៅពេលណាដែលមានប្រតិបត្តិការភ្លាមៗតែប៉ុណ្ណោះ។ ការទូទាត់ដែលប្រាកដប្រជានេះ ត្រូវបានទទួលដោយអ្នកលក់ មុនពេលដែលអ្នកទិញចាកចេញជាមួយនឹងទំនិញទិញនោះ។

នៅពេលដែលរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាជំនាន់ថ្មីនៃការទូទាត់ឌីជីថល ល្បឿនក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅមានភាពយឺតនៅឡើយ។ សូម្បីតែប៊ីតខញ ដែលជារូបិយប័ណ្ណឌី​ជីថលគេស្គាល់ច្រើនបំផុតនោះ អាចត្រូវចំណាយពេលដល់ទៅ ១ម៉ោងឯណោះ ដើម្បីទទួលបានការទូទាត់។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកយើងមានដំណោះស្រាយក្នុងរឿងនេះ។ ពួកយើងបានបង្កើតប៉ាតង់មួយសម្រាប់ ប្រព័ន្ធនៃការទូទាត់ភ្លាមៗ ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការរង់ចាំ។

ការប្រើប្រាស់ API ការទូទាត់ភ្លាមៗរបស់យើង ពួកយើងបានធ្វើវាឲ្យងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍក្នុងការបញ្ចូល ePOS ដែលមានស្រាប់ និងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មអេឡិកត្រូនិច ទៅក្នុង Electroneum។ នេះគឺជាការបើកឲ្យ MVNOs និង MNOs សាជីវកម្ម និងអ្នកលក់រាយ ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការទូទាត់ជា ETN សម្រាប់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់គេ។

ចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល ៦០វិនាទីទៀត

វាពិតជាងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការចាប់ផ្ដើមជាមួយ Electroneum។ ងាយៗដោយគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី ចុះឈ្មោះ ហើយបំពេញការផ្ទៀងផ្ទាត់។

វាស៊ីពេលតិចជាង ១នាទីទៀត ក្នុងការចុះឈ្មោះ។ តើអ្នកនៅរង់ចាំអ្វីទៀត?

ទាញយកលើ Google Play ទាញយកលើ App Store