000

 ចំនួន ETN បរិច្ចាគសរុប

យើងកំពុងផ្តល់អំណាចឱ្យអ្នកដើម្បីជួយ

ETN Donate បានជម្រុញសហគមន៍គាំទ្ររូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិច ឱ្យជួយបរិច្ចាគដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសប្បុរសធម៌សំខាន់ៗ ដែលកំពុងជួយលើកស្ទួយជីវិតមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក។

តាមរយៈការផ្តល់ជូនដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសប្បុរសធម៌ នូវឱកាសដើម្បីទទួលយកការបរិច្ចាគតាមរយៈរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិច អង្គការនីមួយៗនឹងទទួលបាននូវមធ្យោបាយថ្មីដើម្បីរៃអង្គាសថវិការរបស់ពួកគេ។ នៅចាំអីទៀត តោះចូលរួមបរិច្ចាគ ETN ឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នា។

ចូលទៅកាន់ ETN Donate

យើងគាំទ្រដល់ការងាររបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការសប្បុរសធម៌

Electroneum គឺជារូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិចតែមួយគត់ ដែលបណ្តាញដំណើរការរបស់វា ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង នឹងជួយដំណើរការការបញ្ជាក់សុពលភាព ហើយពួកគេនឹងទទួលបាន Block Reward សម្រាប់ការចូលរួមជួយទ្រទ្រង់ blockchain ។ បច្ចុប្បន្ននេះ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នេះ កំពុងប្រើប្រាស់ ETN Block Reward ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់យុទ្ធនាការផ្នែកសប្បុរសធម៌របស់ពួកគេ ចំពោះការជួយដល់គ្រួសារជាច្រើនឱ្យមានជីវភាពសមស្រប និងមានអនាគតភ្លឺស្វាង។

ស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារបញ្ជាក់សុពលភាព

Ubuntu Pathways

Ubuntu Pathways បានចូលរួមជួយបំបាត់ភាពក្រីក្រ ដោយជួយដល់កុមារងាយរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងឱ្យទទួលបាននូវជីវិតដ៏សក្តិសម ពោលគឺទទួលបាននូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេគួរទទួល និងទទួលបានគ្រប់ពេលវេលា។

ចូលរួមបរិច្ចាគ

Wonder Foundation

Wonder Foundation បានចូលរួមសហការជាមួយដៃគូក្នុងស្រុកនិងគម្រោងនានាផ្សេងទៀត ដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅជុំវិញពិភពលោក ឱ្យពួកគេមានអនាគតរុងរឿង។

ចូលរួមបរិច្ចាគ

Lawyers for Good

Lawyers For Good មានគោលដៅក្នុងការជួយដល់អង្គការសប្បុរសធម៌និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា ដែលកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ ឬមេធាវីដែលកំពុងត្រូវការជំនួយគាំទ្រ។ ETN Block Reward ទាំងអស់នឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់គាំទ្រដល់គម្រោងរបស់ Children’s Fund Malawi ដែលមានឈ្មោះថា The Green Matala Entrepreneurial Village។ បច្ចុប្បន្ន គម្រោងនេះកំពុងជួយសម្រួលជីវភាពដល់កុមារនិងជនក្រីក្រ តាមរយៈការជួយផ្តល់ពួកគេនូវជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ជំនាញបន្ទាប់បន្សំ របៀបគ្រប់គ្រងជីវិត និងជំនាញសហគ្រិនជាដើម។

ចូលរួមបរិច្ចាគ