000

 Tổng số ETN đã quyên góp

Chúng tôi trao quyền cho bạn được giúp đỡ

ETN Donate trao quyền cho cộng đồng tiền kỹ thuật số được thực hiện các khoản quyên góp quan trọng cho những tổ chức phi chính phủ (NGO)/tổ chức từ thiện đã lựa chọn nhằm tạo nên sự khác biệt trên khắp thế giới.

Bằng cách trao cơ hội cho các NGO và tổ chức từ thiện đã lựa chọn được chấp nhận các khoản quyên góp bằng tiền kỹ thuật số, từng tổ chức đang tiếp cận với cách huy động vốn hoàn toàn mới. Tại sao lại không làm một điều gì đó tuyệt vời và quyên góp bằng ETN ngay hôm nay?

Truy cập ETN Donate

Chúng tôi hỗ trợ công việc của các NGO/tổ chức từ thiện

Electroneum là loại tiền kỹ thuật số duy nhất do các NGO điều hành. Các NGO của chúng tôi chạy các nút ở chế độ người xác thực và nhận Block Rewards để duy trì nền tảng blockchain. Các NGO này hiện đang dùng ETN Block Rewards để cải tiến những sáng kiến từ thiện của họ, giúp các gia đình phá vỡ vòng lẩn quẩn nghèo đói và xây dựng một tương lai thịnh vượng hơn.

Đăng ký trở thành người xác thực

Ubuntu Pathways

Ubuntu Pathways phá vỡ vòng lẩn quẩn nghèo đói bằng cách cung cấp cho những đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất tại Nam Phi những gì mà tất cả các em xứng đáng được nhận - mọi thứ, mỗi ngày, từ ngày còn nằm trong nôi cho tới khi có sự nghiệp.

Quyên góp

Wonder Foundation

Wonder Foundation làm việc với các đối tác địa phương và dự án hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái thay đổi cuộc đời của họ trên khắp thế giới.

Quyên góp

Lawyers for Good

Lawyers for Good dành cho các tổ chức từ thiện/tổ chức NGO đang tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý hoặc luật sư đang đi tìm nghĩa khác. Tất cả ETN Block Rewards đều hướng tới dự án Quỹ Nhi Đồng Malawi, The Green Matala Entrepreneurial Village. Dự án này đang giúp cải thiện cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn và giới trẻ bằng kỹ năng tài chính, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống và kỹ năng khởi nghiệp.

Quyên góp