000

Tổng số ETN đã quyên góp

Chúng tôi trao quyền cho bạn được giúp đỡ

ETNDonate.com trao quyền cho cộng đồng tiền kỹ thuật số được quyên góp cho các tổ chức phi chính phủ/tổ chức từ thiện đã chọn, tư đó góp phần tạo nên sự khác biệt trên khắp thế giới.

Bằng cách cung cấp cho các tổ chức chính phủ và tổ chức từ thiện cơ hội được chấp nhận khoản quyên góp bằng tiền kỹ thuật số, từng tổ chức đang tiếp cận với cách gây quỹ hoàn toàn mới. Tại sao bạn lại không làm một điều gì đó tuyệt vời và quyên góp ETN ngay hôm nay

Truy cập ETN Donate

Chúng tôi hỗ trợ công việc của các NGO/tổ chức từ thiện

Vào năm 2019, Electroneum đã chuyển sang mạng lưới được cấp phép / được kiểm duyệt mà chúng tôi gọi là Bằng chứng Trách nhiệm (PoR). Khi làm như vậy, chúng tôi đã lựa chọn nhiều Tổ chức Phi chính phủ (NGO) làm người xác thực, người sử dụng phần thưởng khối ETN để cải thiện các sáng kiến từ thiện hiện có. Hiện chúng tôi có 12 người xác thực trong mạng lưới.

Đăng ký trở thành người xác thực

Ubuntu Pathways

Ubuntu Pathways phá vỡ vòng lẩn quẩn nghèo đói bằng cách cung cấp cho những đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất tại Nam Phi những gì mà tất cả các em xứng đáng được nhận - mọi thứ, mỗi ngày, từ ngày còn nằm trong nôi cho tới khi có sự nghiệp.

Quyên góp

WONDER Foundation

WONDER Foundation làm việc với các đối tác địa phương và dự án hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái thay đổi cuộc đời của họ trên khắp thế giới.

Quyên góp

Lawyers for Good

Lawyers for Good dành cho các tổ chức từ thiện/tổ chức NGO đang tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý hoặc luật sư đang đi tìm nghĩa khác. Tất cả ETN Block Rewards đều hướng tới dự án Quỹ Nhi Đồng Malawi, The Green Matala Entrepreneurial Village. Dự án này đang giúp cải thiện cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn và giới trẻ bằng kỹ năng tài chính, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống và kỹ năng khởi nghiệp.

Quyên góp