Sứ mệnh của chúng tôi

Chúng tôi đang tận dụng sức mạnh của công nghệ blockchain để giải phóng nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu cho hàng triệu người ở các nước đang phát triển. Khi giúp mọi người sống theo cách riêng của họ, giải pháp của chúng tôi sẽ cho phép mọi người nắm bắt tinh thần khởi nghiệp của họ và tìm ra những cách mới để cải thiện đời sống của họ.

Hành trình của chúng tôi đã bắt đầu như thế nào

Ông Richard Ells, Giám đốc Điều hành của chúng tôi đã bắt đầu quan tâm đến tiền kỹ thuật số vào năm 2015 và sau đó xây dựng các giàn khai thác GPU vào năm 2016. Ngay cả khi đó Bitcoin chỉ đáng giá 500 USD nhưng Richard biết được rằng công nghệ blockchain sẽ thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn. Khi bạn bè và gia đình xem, họ không hiểu được sự phức tạp của tiền kỹ thuật số. Richard muốn giúp mọi người sử dụng tiền kỹ thuật số dễ dàng hơn để họ cũng có thể được hưởng lợi từ bản chất chuyển đổi của công nghệ blockchain.

Vào tháng 8 năm 2015, cơ sở của những thứ trở thành hệ sinh thái Electroneum ngày nay đã bắt đầu phát triển. Richard đã tìm kiếm tài năng kỹ thuật từ đội ngũ làm việc của mình tại Retortal, một trong những công ty khác của Richard để phát triển tiền kỹ thuật số của riêng họ. Mặc dù bản thiết kế đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên đó khác xa so với những gì nhìn thấy ngày nay nhưng nó đã mở ra một con đường giúp Richard và đội ngũ làm việc của mình xây dựng đồng tiền kỹ thuật số này cho mục đích sử dụng cụ thể của họ.

Xuyên suốt thời gian còn lại của năm 2015 và 2016, Richard cùng đội ngũ làm việc đã tiếp tục xây dựng dựa trên dự án. Vào tháng 1 năm 2017, Richard đã chính thức huy động khoản đầu tư đầu tiên cần thiết để triển khai đồng tiền kỹ thuật số và sau đó thành lập Electroneum Ltd vào tháng 7 năm 2017.

Vào tháng 9 năm 2017, Electroneum đã cung cấp token trao đổi ETN để bán trong đợt phát hành đồng tiền lần đầu ra công chúng (ICO) hay còn gọi là bán token. Hoạt động bán token ETN được xem là một thành công rực rỡ và kết thúc sớm sau khi đạt được mục tiêu Bitcoin và Ethereum tối đa. Đợt phát hành Electroneum lần đầu ra công chúng vẫn giữ kỷ lục là đợt ICO lớn nhất từng diễn ra xét về số lượng người tham gia (hơn 115 nghìn người). Giá trị của Bitcoin và Ethereum được dùng để mua ETN là 40 triệu USD tại thời điểm kết thúc đợt bán này.

Bitcoin và Ethereum trong các giao dịch mua ETN hiện đang được sử dụng để phát triển và thúc đẩy hệ sinh thái Electroneum, từ đó hỗ trợ quan hệ đối tác với MVNO, MNO, doanh nghiệp và nhà bán lẻ.