0000

Merchants Listed

000

Different Countries

00

Business Categories

Cơ hội số hóa mới

Khi các tổ chức trên thế giới dần sử dụng ít tiền mặt hơn và giao dịch trở nên kỹ thuật số hoàn toàn thì rõ ràng là đồng tiền kỹ thuật số sẽ là bước tiến tiếp theo.

ETN Everywhere cung cấp giải pháp cho những khách hàng đang tìm cách sử dụng ETN và doanh nghiệp chấp nhận ETN.

Truy cập ETN Everywhere

Có cùng cảnh ngộ

ETN Everywhere là hệ thống toàn cầu cho phép người bán trong nước và doanh nghiệp thương mại điện tử chấp nhận ETN làm loại tiền thanh toán để ghi tên họ vào bản đồ người mua, từ đó cho phép khách hàng gia nhập cộng đồng của họ trên khắp thế giới để tìm ra doanh nghiệp và sử dụng ETN. Khách hàng có thể kiểm được ETN bằng nhiều cách khác nhau và ETN Everywhere cho phép người bán thu hút các khách hàng mới và tăng thu nhập của họ.

Tìm kiếm bản đồ

Có được các công cụ giúp đạt được thành công

Cũng như một doanh nghiệp trực tuyến có tên trên trang ETN Everywhere, người bán có thể được hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên như áp phích quảng cáo sẵn sàng in ra cho các cửa hàng của họ, tiện ích thương mại điện tử từ các doanh nghiệp trực tuyến, bản mẫu trên mạng xã hội giúp tiếp thị cho doanh nghiệp của họ. Chương trình này sẽ tiếp tục hỗ trợ người bán về những cách mới để kết nối với những người bán khác, học hỏi các kỹ năng kinh doanh mới và kiếm được nhiều tiền thưởng hơn trong tương lai.

Thêm doanh nghiệp của bạn

Hệ sinh thái có khả năng tăng trưởng

Vì Electroneum tiếp tục phát triển thành nền kinh tế số toàn cầu, ETN sẽ được sử dụng ngày càng nhiều hơn và được chấp nhận rộng rãi. Hệ sinh thái trong thế giới thực này sẽ cho phép những người cần đến ETN nhất dùng ETN mỗi ngày để mua các vật dụng hằng ngày.

Tìm hiểu thêm