Hiện có sẵn dịch vụ nạp tiền điện thoại di động trên toàn thế giới

Electroneum đã chứng minh được nhu cầu toàn cầu về việc nạp tiền điện thoại di động bằng tiền kỹ thuật số. Khi chúng tôi tiếp tục mở rộng nhanh chóng, người dùng có thể mua lượng thời gian sử dụng điện thoại có kết nối mạng và dữ liệu ở hơn 160 quốc gia trên khắp Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Có hàng ngàn cách sử dụng ETN

Truy cập vào danh sách doanh nghiệp chấp nhận ETN chính thức của chúng tôi ngay hôm nay, nơi bạn sẽ tìm thấy hàng ngàn doanh nghiệp hiện đang chấp nhận ETN. Nếu bạn là một doanh nghiệp, tại sao bạn không đưa công ty của mình vào danh sách trên ETN Everywhere ngay hôm nay! Bạn cũng có thể trở thành doanh nghiệp chấp nhận ETN đã xác thực chỉ bằng một bước đơn giản.

Truy cập vào ETN Everywhere